Startproblemen

Van TDI Wiki

Ga naar: navigatie, zoek

Inhoud

[bewerk] Motor wil niet starten, of is moeilijk te starten


[bewerk] Motor wil niet starten

 1. Test procedure, stap 1: zet de versnelling in de vrijloop (of park, bij een automaat). Houdt de koppelingspedaal geheel ingetrapt tijdens deze test (als het een handbak is). Kijk op het instrumentenpaneel naar het lampje van de gloeispiralen of dat van 'check engine'. Steek de sleutel in het contact en draai die tot aan 'run' (niet starten). Gaat het 'check engine' en 'gloeispiraal' lampje branden?
  1. Als dat lampje niet brandt ga dan naar geen stroom aanwezig
  2. Als dat lampje wel brandt (zoals gebruikelijk is), ga dan door naar 'stap 2' hier beneden op de volgende regel.
 2. Test procedure, stap 2: wacht totdat het lampje van de gloeispiraal uit is gegaan, en draai dan de sleutel door naar 'start'. Draait de (start)motor? ("probeert te starten", "maakt geluid")?
  1. Als dat zo is ga dan naar startmotor loopt maar motor slaat niet aan.
  2. Als de startmotor niet draait ga dan naar startmotor doet het niet.


[bewerk] Geen stroom aanwezig

N.B. Problemen in dit deel kunnen niet worden ontdekt in de 'on board diagnostics' van de auto. Deze problemen zetten geen 'diagnotic trouble code' (dtc) in de ECU.

 1. Zijn naast de lampjes op het dashboard, ook de andere electrische systemen (bv. de verlichting) 'dood'? Als dat zo is dan is de accu geheel ontladen. Ontkoppel de accu en haal 'm uit de auto: dan opladen - bijvullen - vervangen (wat nodig is). Doe geen "booster / jumper starting", want de bedrading is heel erg duur om te vervangen in het geval je iets doorbrandt.
 2. Als alle andere electrische systemen zwak of dood zijn, maar de accu is goed, dan kan het probleem gecorrodeerde of geen-contact-makende accu-aansluitingen zijn. Kontroleer de aansluitingen op de accupolen, de 'ground straps' en de aarde-aansluiting van het chassis (bij de meeste modellen vindt je die onder of bij de accu). Maak die aansluitingen netjes schoon (licht opschuren), zet ze weer vast met een beetje speciale pasta om toekomstige corrosie te vermijden. Tip: At the battery cables, before securing the clamp nut, place a socket centered over the battery terminal and large enough to fit around the outside of the battery post but securely flat on the terminal, then tap the socket lightly with a hammer to "seat" the terminal before securing the clamp nut.
 3. Relais 109 probleem - dit is het relais wat alle motor-electronica van stroom voorziet. Als dit relais niet of slecht functioneert zal er GEEN foutcode in de ECU worden gezet. De enige manier om dit probleem te lijf te gaan is om dit relais te vervangen.
 4. Ontstekingsschakelaar defect. Als het vervangen van Relais 109 niet helpt, dan is dit het meest waarschijnlijke probleem.
 5. Veiligheidssysteem / alarmsysteem (indien aanwezig).


[bewerk] Startmotor loopt maar motor slaat niet aan

 1. Electrisch probleem. Doe de test procedure in motor wil niet starten om te ontdekken of de motor stroom krijgt. Als de motor geen stroom krijgt ga dan naar geen stroom aanwezig.
 2. Zwakke of gedeeltelijk ontladen accu. De startmotor moet de motor ronddraaien met ca. 300 rpm om te kunnen starten. Als de startmotor te langzaam draait, test dan de accu losgekoppeld van de auto en zonodig bijvullen / laden / vervangen.
 3. Gecorrodeerde verbindingen op de accupolen, aansluitingen op de startmotor, aardeaansluiting (bij de meeste auto's zit die vlak bij of onder de accu), aardeaansluiting van het motorblok. Kijk voor vergelijkbare problemen bij geen stroom aanwezig.
 4. Zwakke startmotor. De startmotor moet de motor ronddraaien met ongeveer 300 rpm, anders slaat de motor niet aan. Als het toerental van de startmotor te laag is, de accu is na controle in orde, en alle accu-aansluitingen en kabels zijn in orde geen stroom aanwezig, dan moet de startmotor eruit worden gehaald voor onderhoud. De startmotor kan door elke respectabele garagebedrijf gerepareerd worden.
 5. Onjuiste of onvoldoende brandstof in de tank. Diesels lopen niet op benzine, water of lucht :)
 6. Onjuist inspuittijdstip van de brandstof.
 7. Smoorklep opent niet. Voor de beschrijving van dezelfde symptomen zie moeizaam aanslaan.
 8. Alle potentiele oorzaken van moeilijk starten kunnen er voor zorgen dat de motor in het geheel niet start als de omstandigheden maar slecht genoeg zijn. Zie moeizaam aanslaan.
 9. Lucht in het brandstofsysteem - komt vooral voor als er net onderhoud is gedaan. Kontroleer de doorzichtige plastic leidingen op luchtbellen, en kijk of de bellen zich verplaatsen als je de motor start. Als er luchtbellen zijn kontroleer dan de aansluitingen van alle brandstofslangen en verzeker je ervan dat de witte plastic "T", welke bovenin het brandstoffilter zit, goed vast zit, met de o-ringen goed geplaatst.
 10. Brandstoffilter verstopt of gevuld met water.
 11. Slechte compressie omdat het blok aan zijn levenseinde is.
 12. Belangrijk mechanisch probleem. Verwijder de bescherming van de distributieriem en controleer of die riem er nog wel is, fatsoenlijk vastzit en of alle tanden er nog wel opzitten...
 13. Probleem met de brandstofpomp - hij werkt niet of is versleten. Zie de beschrijving bij moeizaam aanslaan.
 14. Alleen van toepassing als de auto meerdere uren in een omgevingstemperatuur duidelijk beneden het vriespunt heeft gestaan. Onjuiste startprocedure. Bestuurders van benzine-auto's draaien de sleutel in 1x naar 'start' zonder de gloeiprocedure in acht te nemen. De juiste startprocedure is om de sleutel op 'on' te draaien, wacht dan totdat het voorgloeilampje definitief uit gaat (bij sommige modellen flikkert het lampje even voordat het lampje uitgaat), draai dan de sleutel op 'start' om de motor te laten aanslaan.
 15. Alleen van toepassing als de omgevingstemperatuur lager is dan ca. -10 C. Brandstof is onvoldoende aan de lage temperatuur aangepast. Er zijn sommige toevoegingen die claimen de brandstof achteraf te ontvlokken, maar dat lost het probleem van het ontdooien van de brandstofpomp en het brandstoffilter niet op. De enige manier om de auto te starten is om warmte bij de brandstofpomp en het brandstoffilter te krijgen, bv een haardroger, of wat dan ook. Om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt, vul de tand met brandstof welke voldoende tegen de kou beschermd is, of gebruik een anti-vlok toevoeging welke verkrijgbaar bij truck-stops om precies dit probleem te voorkomen.
 16. Alleen van toepassing als de omgevingstemperatuur lager is dan ca. -10 C. Verkeerde viscositeit van de olie. De olie is te dik is voor de omgevingstemperatuur, de startmotor draait dan te langzaam om te motor aan te laten slaan. Gebruik de olie die in de gebruikershandleiding wordt voorgeschreven, dat is 5w40 en die is alleen leverbaar als synthetische olie.
 17. Alleen van toepassing als de auto meerdere uren in een omgevingstemperatuur duidelijk beneden het vriespunt heeft gestaan. Gloeispiralen, of het voorgloeisysteem, zwak of niet-werkend. Als de temperatuur boven het vriespunt is, dan is dit niet het probleem omdat het voorgloeisysteem niet nodig is om de auto te starten bij een buitentemperatuur boven de ca. 5 graden C. Als de temperatuur beneden het vriespunt is en de auto heeft ettelijke uren buiten gestaan en de voorgloeitijd is abnormaal kort, dan kan de koelvloeistoftemperatuursensor wel eens de schuldige zijn. Deze fout veroorzaakt GEEN foutcode in de ECU, ook geen MIL, ook geen 'check engine lampje (= knipperend of brandend voorgloeilampje)'. Als je de instelling van de koelvloeistoftemperatuursensor wilt controleren, laat dan de auto enkele uren buiten staan en hang 'm aan VAG-COM. Controleer of in de meetwaardeblokken of de temperatuur ongeveer gelijk is aan de buitentemperatuur. Als dat niet het geval is vervang dan de koelvloeistoftemperatuursensor. De weerstand van die sensor kan ook, buiten de auto, worden gecontroleerd volgens de procedure die in de fabriekshandleiding staat beschreven, maar gezien de moeite om die sensor eruit te halen en te controleren, is het logischer om 'm domweg te vervangen door een nieuwe (ze zijn niet duur). Het is niet mogelijk die sensor op fouten te controleren zonder VAG-COM of informatie uit de fabriekshandleiding.
 18. Om de auto toch aan de gang te krijgen met een slechte koelvloeistoftemperatuursensor, verbreek de electrische verbinding van die sensor (wat de gloeipluggen dwingt maximale tijd te gloeien) en start totdat de motor loopt. Die sensor is located on a coolant pipe towards the left side of the cylinder head and the wiring connection is on a bracket nearby.
 19. Sommige modellen zijn voorzien van een monitoring systeem voor de gloeipluggen. Als er problemen zijn met een gloeiplug, de stroomvoorziening naar de gloeiplug, of het relais voor de gloeiplug, dan gaat het MIL of 'check engine' lampje branden en wordt er een 'gloeiplug monitoring code' in de ECU gezet. Als er een probleem is met de koelvloeistoftemperatuursensor dan gaat het MIL of 'check engine' lampje waarschijnlijk NIET branden (zie hierboven).


[bewerk] Startmotor doet het niet

 1. Alle andere electrische systemen (o.a. dashboard) doen het keurig, maar de startmotor doet niks, zelfs geen 'tik' van het relais. Waarschijnlijke oorzaak: bij oudere TDI's loopt een stuk stroomdraad in / bij de startmotor die het electrische deel met het mechanische deel verbindt. Dit stukje kabel zit gewoon in de buitenlucht en rot vrolijk weg, tot de dag dat je start en er niets gebeurd want die kabel is dan helemaal door. Einde oefening.
 2. Zijn ook alle andere electrische systemen 'dood'? Als dat zo is kijk dan bij vergelijkbare problemen bij geen stroom aanwezig.
 3. Gecorrodeerde of losliggende verbindingen van de kabels aan de accupolen. Zie bij geen stroom aanwezig.
 4. Deze optionele test procedure zal de stap-voor-stap oplossing van het probleem veel makkelijker maken: Pak een multimeter of een 12-volt test lampje met bruikbare testpennen. Bij de startmotor zijn twee kabelverbindingen, een kleine en een grotere. Er moet te allen tijde 12 V spanningsverschil zijn tussen de grote kabelverbinding en het motorblok. (Als dat niet zo is, dan is er een probleem met de accu, of met de verbinding tussen de accu en deze aansluiting.) Laat een assistent de sleutel op 'start' draaien met de koppeling geheel ingedrukt (handbak) of met de keuzehendel in 'Park' of 'Neutraal' (automaat). Er behoort geen spanningsverschil te zijn tussen de kleine aansluiting en het motorblok, maar dat moet 12 volt worden als de sleutel in de 'start' postitie staat met het koppelingspedaal geheel ingedrukt (handbak) of de keuzehendel in 'Park' of 'Neutraal' (automaat). Als er wel spanningsverschil te meten is bij de grote en de kleine aansluiting en de startmotor doet het niet, dan is de startmotor overleden en moet gedemonteerd worden voor reparatie.
 5. Koppelingspedaal-schakelaar is defect (handbak). Bij de meeste Amerikaanse modellen moet het koppelingspedaal tot op de bodem worden ingedrukt voor je de auto kunt starten. Als je dat doet en de startmotor draait niet, dan is waarschijnlijk die schakelaar defect. Controleer die schakelaar en de bedrading op de juiste werking.
 6. Versnellingsbak-keuzehendel-schakelaar is defect (automaat). De startmotor werkt alleen als de keuzehendel in de 'P' of in de 'N' staat. Is dat het geval en de startmotor draait niet dan is waarschijnlijk die schakelaar defect. Controleer die schakelaar en de bedrading op de juiste werking.
 7. Starmotor defect. Kijk bij de test procedure zoals hierboven beschreven. Als de startmotor niet draait en de accu is ok en ook alle accu kabels en accu aansluitingen zijn ok (geen stroom aanwezig), dan moet de startmotor gedemonteerd en gerepareerd worden.
 8. Ontstekingsschakelaar defect.
 9. Veiligheidssysteem / alarmsysteem (indien aanwezig).


[bewerk] Moeizaam aanslaan

 1. Zwakke, of gedeeltelijk ontladen accu. De startmotor moet de motor ronddraaien met ca. 300 rpm om een goede start mogelijk te maken. Als het toerental van de startmotor te laag is, haal dan de accu uit de auto en test 'm (en zonodig: bijvullen / opladen / vervangen). Opvallend is dat dit probleem een grotere rol speelt bij het starten van een warme motor. Om dit te testen trek de stekker van de temperatuursensor eraf en dan start de motor waarschijnlijk onmiddellijk. Dat ligt dus niet aan de temperatuursensor, maar wel aan de accu, want met de stekker van de sensor eraf denkt de ECU dat de motor koud is.
 2. Gecorrodeerde aansluitingen op de accupolen, de startmotor, aarde-aansluiting (bij de meeste auto's zit die bij of onder de accu), aarde aan het motorblok. Voor vergelijkbare symptomen zie bij geen stroom aanwezig.
 3. Zwakke startmotor. De startmotor moet de motor ronddraaien met ca. 300 rpm om een goede start mogelijk te maken. Als het toerental van de startmotor laag is, en de accu en alle andere kabelaansluitingen zijn goed (zie geen stroom aanwezig), dan moet de startmotor eruit worden gehaald en worden gerepareerd. De startmotor kan worden gerepareerd bij elk respectabel garagebedrijf.
 4. Lucht in het brandstofsysteem - komt vooral voor als er net onderhoud is gedaan. Kontroleer de doorzichtige plastic leidingen op luchtbellen, en kijk of de bellen zich verplaatsen als je de motor start. Als er luchtbellen zijn kontroleer dan de aansluitingen van alle brandstofslangen en verzeker je ervan dat de witte plastic "T", welke bovenin het brandstoffilter zit, goed vast zit, met de o-ringen goed geplaatst.
 5. Brandstoffilter is verstopt of er zit water in.
 6. Onjuiste timing van de brandstofinjectie. Verschijnselen van incorrecte timing zijn eveneens: (veel) meer rook dan normaal uit de uitlaat als de motor eindelijk start, minder trekkracht, hoger dan normaal brandstofverbruik.
 7. Foutief of slecht ingestelde brandstofinjectoren of injectiepomp. Als je VAG-COM hebt, start dan de motor en kontroleer of de hoeveelheid ingespoten brandstof bij stationair draaien binnen de specificaties is.
 8. Smoorklep probleem (anti-shudder valve). Als je een Audi A3 of een Passat B4 hebt dan is dit niet jouw probleem omdat A3 en B4 niet zo'n klep hebben. De smoorklep klep is located at the entrance to the intake manifold right next to the silver round EGR diaphragm at the right rear of the engine compartment (attached to the engine). To the right of this is a device operated by a linkage facing the rear - this is the anti-shudder valve. Operate the mechanism by hand and make sure it moves freely and is spring-loaded to the open position. If you unclamp and remove the flexible air intake hose located right next to this, you can look inside and readily see whether the "throttle butterfly" is operating as it should. De smoorklep dient er voor te zorgen dat de motor na het uitzetten niet na dieselt. Deze sluit het inlaatkanaal af of het moment dat het contact uitgezet wordt. Deze klep wordt bedient door de 'intake manifold flap change-over valve' (N239). Op het moment dat motor uitgezet wordt geeft de ECU een signaal aan de N239 waardoor er een klep open gezet wordt waardoor er een vacuum ontstaat. Middels dit vacuum wordt een stangetje aangetrokken wat weer verbonden zit aan de smoorklep. Als gevolg van dit vacuum wordt die klep dus aangetrokken waardoor het inlaatkanaal dicht komt te zitten.
 9. Diesel van slechte kwaliteit.
 10. Alleen van toepassing als de auto meerdere uren in een omgevingstemperatuur duidelijk beneden het vriespunt heeft gestaan. Onjuiste startprocedure. Zie startmotor loopt maar motor slaat niet aan.
 11. Alleen van toepassing als de omgevingstemperatuur lager is dan ca. -10 C. Brandstof is onvoldoende aan de lage temperatuur aangepast. Zie startmotor loopt maar motor slaat niet aan.
 12. Alleen van toepassing als de omgevingstemperatuur lager is dan ca. -10 C. Verkeerde viscositeit van de olie. De olie is te dik is voor de omgevingstemperatuur, de startmotor draait dan te langzaam om te motor aan te laten slaan. Gebruik de olie die in de gebruikershandleiding wordt voorgeschreven, dat is 5w40 en die is alleen leverbaar als synthetische olie.
 13. Alleen van toepassing als de auto meerdere uren in een omgevingstemperatuur duidelijk beneden het vriespunt heeft gestaan. Gloeispiralen, of het voorgloeisysteem, zwak of niet-werkend. Zie startmotor loopt maar motor slaat niet aan.
 14. Alleen van toepassing als de auto meerdere uren in een omgevingstemperatuur duidelijk beneden het vriespunt heeft gestaan. Defecte koelvloeistoftemperatuursensor wat veroorzaakt dat de gloeispiralen niet werken. Zie startmotor loopt maar motor slaat niet aan.
Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen