PD

Van TDI Wiki

Ga naar: navigatie, zoek

PD staat voor PumpeDeuse, vertaald Pompverstuiver. Dit is een inspuittechniek die VAG hanteert bij TDI-motoren vanaf ca 2000.

Een diesel met een pompverstuiver heeft voor elke cylinder een aparte pomp, welke zich in het kleppendeksel bevindt. De inspuitdruk is ca. 2000 bar.

1.9 TDI's die van de PD-techniek gebruik maken zijn er in de smaken 90 (Golf5), 100, 115, 130, 150 en 160pk. Er zijn ook enkele 5-cilinder TDI's in de T5 die van de PD techniek gebruik maken. Verder zijn alle 3-cilinder TDI's ook PD-motoren.

[bewerk] Werking inspuitsysteem met pompverstuivers


Bij dit inspuitsysteem zijn pomp en verstuiver één geheel. Per cilinder is er dus één pompverstuiver. Die wordt mechanisch bediend met een tuimelaar en door een magneetventiel dat wordt aangestuurd door de elektronische eenheid. Het magneetventiel staat open als de elektromagneet niet bekrachtigd is. Er stroomt dan brandstof langs het toevoerkanaal in de hogedrukkamer. Sluit het magneetventiel en brengt de inspuitnok de roltuimelaar in beweging, dan wordt met de stoterstang de pompzuiger naar beneden gedrukt. De druk stijgt in de hogedrukkamer tot ongeveer 180 bar. Daardoor stijgt ook de druk in de drukkamer van de verstuiver. De verstuivernaald beweegt naar boven en er wordt een eerste maal brandstof ingespoten. Men noemt het voorinspuiting. Als de pompzuiger verder naar beneden beweegt, zal door de druk ook de uitwijkzuiger naar beneden bewegen. Daardoor vergroot het volume van de hogedrukkamer, daalt de druk erin en sluit de verstuivernaald. De voorinspuiting stopt. De pompzuiger daalt verder en opnieuw neemt de druk zodanig toe, dat de verstuivernaald voor de tweede maal wordt gelicht. Dan vindt de hoofdinspuiting plaats. De druk kan daarbij door het nog verder naar beneden bewegen van de pompzuiger oplopen tot 2050 bar bij maximaal motorvermogen. De hoofdinspuiting eindigt bij het openen van het magneetventiel door het uitschakelen van de elektromagneet. De opvoerpomp voort met opzet meer brandstof naar de pompverstuiver dan er wordt ingespoten. De overtollige brandstof, samen met de lekbrandstof stroomt langs de retourkanalen en een brandstofkoeler terug naar de tank. Op die wijze wordt de verstuiver gekoeld die anders te fel zou opwarmen door de hoge inspuitdruk. De brandstof krijgt ook niet de kans om fel op te warmen. De brandstofkoelkring is voorzien van een eigen radiateur en waterpomp. Dat is noodzakelijk omdat de temperatuur van de motorkoelvloeistof te hoog is voor een goede brandstofkoeling. De verbinding tussen de motor-en brandstofkoelkring is zodanig dat ze elkaar niet beïnvloeden.De opvoerpomp is voorzien van een rotor en schotten. Bij het draaien van de rotor wordt er bij de inlaten 1 en 3 brandstof aangezogen en tussen de rotor en het rotorhuis mee rond genomen. Bij de uitlaten 2 en 4 wordt de brandstof naar buiten gedrukt.

Teruggeplaatst van "http://wiki.tdiclub.nl/PD"
Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen