Noodloop

Van TDI Wiki

Ga naar: navigatie, zoek

[bewerk] Algemeen

Noodloop / Notlauf / Emergency Running Mode / Safe Mode / Limp Mode

De ECU regelt o.a. het motormanagement. Die ECU bevat een 'noodloopprogramma' wat in werking wordt gesteld wanneer er sensoren zijn die aangeven dat er ergens in het (motor)management een niet reëel signaal is gemeten. Voor elke sensor, waarvan de ECU vindt dat die een storing heeft die ernstig genoeg is (bv. door uitval, draadbreuk, kortsluiting of overschrijding van een maximale waarde), wordt dan een gemiddelde (veilige) waarde gebruikt, zodat de wagen ter reparatie naar een werkplaats kan worden gereden. Je kunt er dus mee rijden, maar hij is zodanig afgeregeld dat schade voorkomen kan worden. Bij de meeste modellen diesels (maar niet alle) gaat dan het voorgloei-lampje knipperen (MIL).
Noodloop is niet schadelijk voor de auto, wel heeeeeel vervelend voor de bestuurder als de turbodruk op een veilige waarde wordt begrensd, want je kunt geen sdi meer bijhouden (ook wel weer prettig natuurlijk, want het blijft heel en je kunt nog thuis komen).
Als je de motor afzet en (meestal) de sleutel eruit (!) dan reset de ECU zichzelf, behalve bij oudere TDI's zoals de Golf-3, waar gas loslaten vaak voldoende is om de noodloop op te heffen. Als de foutcode 'slechts' intermittent was en hij wordt bij opnieuw starten niet meer waargemomen dan zal de motor zich normaal gedragen. Wordt dezelfde fout opnieuw geconstateerd dan zal het motormanagement weer overschakelen op het noodloopprogramma. Dat kan dus ook direct na het opnieuw starten van de motor optreden.

Een 'klassiek' geval van noodloop treedt op als er te grote regelverschillen in de turbodruk zijn waargenomen. Als die turbodruk gedurende 1 of 2 sekonden boven een bepaalde piekwaarde komt (of gedurende 15 sekonde boven een iets lagere piekwaarde, afhankelijk van automodel) gaat de ECU in de noodloop. In 95% van de gevallen ontstaat dit probleem door een lekkende slang(aansluiting) of door een niet goed functionerende N75 of turbo.


[bewerk] Plan van aanpak

1. een pasklare diagnose is niet te geven omdat er verschillende dingen aan de hand kunnen zijn;

2. begin in ieder geval met het ( laten ) uitlezen van de foutcodes;

3. maak logs van kanaal 03, 08 en 11;

4. kijk bij LMM-turbodruk-problemen voor een integrale analyse en oplossing.


[bewerk] Voorbeeld

Dit is een 'prachtig' voorbeeld van noodloop bij een AGR:

Logs en grafieken: Meneer Eric.


Standaard heeft een AGR een maximale turbodruk van ca. 1990 mbar. De reden van de noodloop in bovenstaande grafiek is duidelijk: er is te langdurig een te groot verschil tussen de gevraagde turbodruk (Specified MAP, gele lijn, ca. 1880 mbar) en de geleverde turbodruk (Actual MAP, groene lijn, ca. 2300 mbar). Bij ca. 3450 rpm (X-as) oordeelt de ECU dat hij genoemd verschil niet langer wil aanzien (= onverantwoord vindt), besluit dan tot noodloop, zet de bijbehorende foutcode in de ECU (in dit geval 17958, maar dat kan ook een andere foutcode zijn) en laat het MIL branden. De ECU brengt de turbodruk (actual MAP) op een veilige waarde van ca. 1800 mbar waardoor de N75 (Duty cycle, rode lijn) veel minder werk heeft (van 90% naar 67%). Ook de hoeveelheid ingenomen lucht (MAF actual, paarse lijn) wordt op een veilige waarde gebracht (sommige garages denken dan dat de LMM kapot is en vervangen 'm).
Conclusie: de N75 en de LMM zijn ok, de oorzaak moet bij de turbo gezocht worden (turbo, slangen(aansluitingen), powerbox, tuning).
Oplossing: het was de slang die van de turbo afkomt, deze was een klein stukje ingescheurd. Ook de slang op de vacuum pot was niet helemaal fris meer. Beide nu vervangen en nog wat kleine slangetjes en hij loopt nu als vanouds.


Deze pagina is gemaakt door Gerrit Speek.

Teruggeplaatst van "http://wiki.tdiclub.nl/Noodloop"
Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen